spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 19. mai 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Ny side: Trøn­der­gru­va – den elds­te kull­gru­ven i Lon­gye­ar­by­ens omgi­vel­ser

Det ble tid for å snek­re en ny vir­tu­ell tur ved å byg­ge en ny webs­ide. Den­ne gan­gen drei­er det seg om Blom­sterd­als­høg­da, en liten fjell­rygg på nordsi­den av Pla­tå­ber­get bak fly­plas­sen. Det er en enkel og liten tur, og her fin­nes det vak­re blom­s­ter, som nav­net lover. Jeg har brukt litt tid for å eks­pe­ri­men­te­re med fokus stack­ing tekni­ken som gir vak­re bil­der av blom­s­ter og and­re små­ting med mye bed­re dyb­de­s­kar­phet en van­li­ge bil­der har. Det er noe for foto nerds, men så kom­mer vi inn på saken …

Blomsterdalshøgda: Trøndergruva

Skjerm­dump med en del av et pan­ora­ma­bil­de fra Blom­sterd­als­høg­da. Trykk her for å se hele bil­det og fle­re samt his­to­ri­en om den elds­te kull­gru­ven i Lon­gye­ar­by­en-områ­det.

… og det er Trøn­der­gru­va på Blom­sterd­als­høg­da, den elds­te kull­gru­ven i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en og utgangs­punk­tet til en utvi­k­ling som har i et århund­re gitt oss byen som vi kjen­ner den i dag 🙂 trykk her for å ta en liten tur opp på Blom­sterd­als­høg­da og til Trøn­der­gru­va.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 07:58:56 (GMT+1)
css.php