spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Sval­bard vak­sine­res

Sval­bard vak­sine­res

Reg­je­ri­n­gen har bes­lut­tet å prio­ri­te­re Sval­bard foran fast­lan­det med hen­syn til vak­sine­ring mot koro­na/­Co­vid-19. Bak­grun­nen er belast­nin­gen av bereds­kap­st­je­nes­te­ne som et lokalt utbrudd ville føre med seg. I et sånt til­fel­le ville Covid-19 pasi­en­ter måt­te flys til Trom­sø.

Svalbard prioriteres i vaksineprogrammet

Lon­gye­ar­by­en skal vak­sine­res så snart som mulig.

I førs­te omgang skal befol­knin­gen som er 45 eller eld­re vak­sine­res. Så langt ble bare eld­re men­nes­ker vak­sinert i tråd med det nas­jo­na­le vak­sine­rings­pro­gram­met.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php