spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 18. februar 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Den «ark­tis­ke ons­da­gen» fort­set­ter med et fored­rag om Mosaic-ekspe­dis­jo­nen

Fored­rags­se­ri­en «den ark­tisk ons­da­gen» med 6 online pre­sen­tas­jo­ner av Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge er nu gått av sta­belen – men det var ikke det hele! Arran­ge­mentet har vist seg å fun­ge­re vel­dig bra og det har skapt mye gle­de både hos publi­kum og hos oss, og der­for er det ikke aktuelt bare å slut­te her nå nå.

Mosaic-ekspedisjonen med isbryteren Polarstern er temaet for det neste foredraget

Mosaic-ekspe­dis­jo­nen med isbry­te­ren Polar­stern blir temaet av det nes­te fored­ra­get, 3. mars, i seri­en «den ark­tis­ke ons­da­gen».

Bir­git og jeg er da ikke de enes­te som har noe å fortel­le om Ark­tis. Udo Zöphel kom­mer med et bid­rag og snak­ker om sine opp­le­vel­ser og even­tyr under Mosaic-ekspe­dis­jo­nen med isbry­te­ren Polar­stern som i fjor vin­ter drev med isen over Pol­ha­vet. Klikk her for fle­re opp­ly­s­nin­ger om det­te fored­ra­get. Fored­ra­get blir på tysk.

Etter en liten pau­se vil Bir­git og jeg fort­set­te med seri­en sene­re i mars.

Tilbake

Nyhetene er i fra 08.12.2023 klokken 05:38:27 (GMT+1)
css.php