spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Langeøya pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 27. august 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Rei­sen­de fra Tysk­land og Liech­ten­stein må i karan­te­ne

Først var det «bare» en anbe­fa­ling som Fol­ke­hels­e­insti­tuttet kom med, men så fulg­te reg­je­ri­n­gens bes­lut­ning sene­re i går: på lør­d­ag blir Tysk­land og Liech­ten­stein rød. Reg­je­ri­n­gen frarå­der alle rei­ser i dis­se land som ikke er strengt nød­ven­dige, og inn­rei­sen­de der­fra blir ilagt 10 dagers karan­te­ne i Nor­ge.

Korona: Tyskland blir rød

«Gjel­der hele Euro­pa» – advar­sel mot koro­na-virus­et. På lør­d­ag blir Tysk­land rød.
(Bild­mon­tas­je. I vir­ke­li­ghe­ten står her «gjel­der hele Sval­bard» og skil­tet viser en isbjørn).

Karan­te­ne må hol­des på fast­lan­det, før en even­tu­ell rei­se vide­re til Sval­bard. Ter­skelen for FHI og reg­je­ri­n­gen for å inn­fø­re karan­tene­plikt er 20 koro­na-infeks­jo­ner per 100.000 inn­byg­ge­re innen 14 dager.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.06.2024 klokken 01:33:22 (GMT+1)
css.php