spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 26. august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Eyafjor­dur – 26. august 2019

Du behø­ver ikke å være en pro­fes­jo­nell meteo­ro­log for å se på et vær­kart hvor en bør helst ikke være akku­rat nå med en 20 m seil­båt. Spe­sielt hvis alter­na­ti­vet er å sit­te i et bob­le­bad i Akurey­ris fan­tas­tis­ke offent­lig svøm­me­hall – det kal­ler jeg et lett valg! Vær­vin­duet vårt er under­veis, det kom­mer nok. Men ikke i dag.

Wetterkarte - 25-08-2019

Vær­kart fra 25/08/2019

Gal­le­ri – Eyafjor­dur – 26th August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Vi for­la­ter Akurey­ri midt på dagen og sei­ler gjen­nom den lan­ge Eyafjor­dur. Let­te regn­by­ger veks­ler med blå him­mel og sol­skinn, en lek­ker miks som gir var­me, avveks­ling og fan­tas­tis­ke lys­s­tem­nin­ger. Knølh­va­ler viser blås og fin­ner her og der mens vi glir nord­o­ver langs noen øyer og små­by­er, fjell og fos­se­fall. I dag skal vi så langt som den lil­le øya Grims­ey på nordsi­den av Island. Det er Islands nord­ligs­te lands­del hvor det bor folk, øya lig­ger fak­tisk rett på polar­sir­kelen. Der skal vi nok ven­te en dag til stor­men mel­lom Island og Grøn­land har løy­et av.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 19:29:13 (GMT+1)
css.php