spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 21. august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Recher­chefjord – Barents­burg – Lon­gye­ar­by­en – 20./21. august 2019

20./21. august 2019 – Etter en sen ankomst i Recher­chefjor­den og noen timer pau­se drar vi ut igjen, på opp­dagel­se­stur i det vak­re lands­ka­pet. En vand­re­grup­pe tar fatt i steg­jern og drar opp på Renard­breen. Tun­draens ven­ner går en tur langs kys­ten og over det grøn­ne slettel­an­det, avrun­det med en tur med lett­bå­ten inn i lagu­nen til Recher­che­breen. Her dri­ver mind­re og stør­re stykker bre med tide­vann­strøm­men.

Sene­re tar vi fatt i den ste etap­pen nord­o­ver langs ves­t­kys­ten, opp til isfjor­den.

Det er hum­pe­fø­re ste sjø­mi­le­ne inn i fjor­den, men snart går vi langs kaia i Barents­burg. Vårt førs­te møte med sivil­as­jo­nen etter den­ne lan­gen turen fei­res med en øl i „Red Bear“, Barents­burgs berøm­te pub i bryg­ge­riet. Den gui­de­de bytu­ren føl­ger nes­te dag, da er også sola til­ba­ke igjen 😉

Gal­le­ri – Recher­chefjord, Barents­burg, Lon­gye­ar­by­en – 20./21. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Den ste seil­a­sen fore­går med sol­skinn og gode for­hold på fjor­den, langs Coles­buk­ta, Gru­mant­by­en og Fuglef­jel­la. Snart er vi til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en, og den­ne spen­nen­de turen med over 1400 sjø­mil og man­ge høy­de­punk­ter har nådd frem til målet. En gui­ded tur gjen­nom de elds­te dele­ne av Lon­gye­ar­by­en med noen fortel­lin­ger om hto­ri­en samt en hyg­ge­lig kveld ombord avrun­der det hele.

Takk til dere som var med på SY Arc­ti­ca II for en utro­lig flott og hyg­ge­lig opp­le­vel­se!

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.04.2024 klokken 20:21:44 (GMT+1)
css.php