spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 19. august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Hyt­te­vi­ka – 19 august 2019

Storm­buk­ta var ikke noe god plass i dag. Kom­bi­nas­jo­nen av lav­vann og vind gjør helt klart at man bør hol­de seg unna det områ­det under slike for­hold.

Men alt lå til­ret­te for en tur til Hyt­te­vi­ka. For en plass! Utro­lig vak­kert ves­t­kyst­lands­kap med variert ter­reng, grønn tun­dra og den flot­te fang­sthyt­ta hvor Wan­ny Wold­stad over­vin­tret fle­re gan­ger på 1930-tal­let.

Og en hel fjell­revfami­lie, full av lek og nysgjer­ri­ghet.

Gal­le­ri – Hyt­te­vi­ka – 19 august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så bra at de unge reve­ne ikke ennå vet noe om vin­te­ren som vil set­te inn snart.

Nå sei­ler vi mot sol­ned­gan­gen som ikke helt blir en sol­ned­gang i natt, med kurs mot Bell­sun­det.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.07.2024 klokken 23:30:53 (GMT+1)
css.php