spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 11. august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Wood­fjord-Sorg­fjord – 11 August 2019

Sett på avstand tror man gjer­ne at det ikke er mye å se på man­ge små øyer. Men når man kom­mer nær­me­re så viser de seg gjer­ne å være per­ler av ark­tisk natur. Tun­draen er tykk og grønn etter tusen­vis av år med gjøds­ling. Ærfugl og rød­nebb­ter­ner, polarsvøm­mes­ni­per og fjæ­re­p­lyt­ter hol­der til her.

Sene­re pass­erte vi hyt­ta på Gråhu­ken hvor Chris­tia­ne Rit­ter over­vin­tret i 1934-35 (Rit­te­rhyt­ta). Hun skrev den kjen­te boka „Kvin­ne i polar­nat­ten“ om det­te even­ty­ret.

Vi krys­set 80 gra­der nord under seil – fak­tisk to gan­ger – før vi seil­te inn i Sorg­fjor­den. Kon­tras­ten mel­lom det kar­ri­ge polarør­ken­lands­ka­pet ved Eolus­ne­set og den fro­di­ge tun­draen i Wood­fjor­den kun­ne nep­pe ha vært stør­re.

Gal­le­ri – Wood­fjord-Sorg­fjord – 11 August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så går turen vide­re over Hin­lo­pens­tre­tet og mot Nord­aus­t­lan­det.

Tilbake

Nyhetene er i fra 23.07.2024 klokken 23:55:03 (GMT+1)
css.php