spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 2. juli 2019 − Nyheter og Reiseblogg


St. Jonsfjord – 02. juli 2019

Hove­d­po­en­get i dis­se dager er fort­satt å hol­de seg unna områ­de­ne med sterk vind som her­jer over store deler av Sval­bard. Et lav­tryk­kom­rå­de føl­ger etter det and­re, uten pau­se.

Men det går jo vel­dig bra så langt. I dag kom­mer vi på den­ne måten til St. Jonsfjor­den, som ser ut til å være stedet i dag. Vak­re uts­ik­ter over fjell og fjord, bre­er og bloms­ter.

Gal­le­ri – St. Jonsfjord – 02. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re pas­ser vi en stor og ganske så aktiv isb­re før vi, iføl­ge noen til­fel­di­ghe­ter, går i land på et sted hvor en isb­re på til­ba­ke­gang har skapt et impo­ne­ren­de lagu­ne­lands­kap. Det går en kraf­tig tide­vanns­strøm i kana­len mel­lom lagu­nen og fjor­den. Fra 288 meters høy­de nyter vi pan­ora­ma­et over hele St. Jonsfjor­den.

Tilbake

Nyhetene er i fra 27.09.2022 klokken 02:08:34 (GMT+1)
css.php