spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 26. mai 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Gåsa er tilbake på Svalbard

Våren er ankommet på Norges øyer i Arktis. Tidlige arter som snøspurven og alkekongen kom allerede i april og fyllte tundra og fjellur med sang (snøspurv) og latter (alkekonge).

Med noen minusgrader er det fortsatt litt kjølig her, men likevel blir de snøfrie tundraflekkene nå større og større med hver dag som går og vann begynner å løpe i elvene.

Adventdalen

Tundraen kommer gjennom snøen i Adventdalen.

Nå har de fleste trekkfuglarter returnet til sine hekkeområder på Svalbard. For en god ukes tid siden dukket plutselig noen kortnebbgås opp på tundraen langs veiene i og ved Longyearbyen, og hvitkinngåsa fulgte ikke langt deretter.

Ringgås, Adventfjorden

Ringgås ved Adventfjorden (en hvitkinngås i bakgrunnen).

Og så fulgte mange flere. Det var mange hundre som kom i løpet av noen få dager og satte i gang med å bygge opp reserver på snøfrie tundraflekker. Rundt omkring Longyearbyen forsvinner snøen regelmessig flere uker tidligere enn på Svalbard ellers, og derfor er Adventdalen og Longyearbyen et spesielt fuglområde for arter som beiter på vegetasjon. Senere vil mange arter flytte seg til sine hekkeområder andre steder på øya.

Ringgås

Ringgås i Adventfjorden (kortnebbgås i foregrunnen).

For tiden er det lett å se og å ta bilder av alle 3 gåsearter som hekker på Svalbard på relativt nært hold, samt flere arter som ærfugl, praktærfugl og mange flere, i Longyearbyens nærområder og til og med i byen. Senere, når de har flyttet seg til sine respektive hekkeområder, vil det bli mye vanskeligere. Da vil de fleste artene også være veldig skye.

Spesielt ringgåsa vil da være en vanskelig art å se, den er ikke en dagligdags syn om sommeren. Derfor er det en spesiell fornøyelse for fuglinteresserte å se denne arten nå langs fjæra rett ved Longyearbyen. Så lenge du holder deg litt i bakgrunnen, bak hus eller inne i bilen, er faren for forstyrrelse da også ganske liten.

Kortnebbgås, hvitkinngås og ringgås, Adventfjorden

Alle tre gåsearter som hekker på Svalbard i et bilde: kortnebbgås, hvitkinngås og ringgås. Adventfjorden.

Så det er litt artig å få tatt et bilde som dette har, som viser alle tre gåsearter som hekker på Svalbard i et bilde: kortnebbgås (øverst til venstre), hvitkinngås (nederst til venstre) og ringgås (nederst til høyre).

Vanskelig boligmarked i Longyearbyen: skredfare og Airbnb

Vanskelig å finne bolig i Longyearbyen

Boligmarkedet har i flere år vært veldig vanskelig i Longyearbyen, og det er ingen bedring på horisonten. Det er faktisk nesten umulig å finne et sted å bo med mindre en har en arbeidsgiver som råder over leiligheter eller økonomiske muligheter utover det vanlige.

139 boliger skal reves

Situasjonen ble verre etter det tragiske snøskredet for juli 2015, som tok 2 liv og flere hus. Deretter ble skredfaren for bebyggelsen i Longyearbyen på nytt vurdert. Resultatet ble blant annet at flere hus med ikke mindre enn 139 boliger må reves. I tillegg må det til med skredsikringer for å sikre den igjenværende boligmassen i området ved Sukkertoppen. Noen skredsikringer står allerede på plass, men ikke alle.

Ytterlige 41 boliger kan bli revet

Nå ser det faktisk ut som om det kan bli enda flere boliger som går tapt. Det kreves at skredsikringene som skal til for å sikre husene tilstrekkelig må være sterke nok for å tåle belastningen til og med under den verste utviklingen innenfor klimascenarier for fremtiden. I tilfelle fremtidige CO2-utslipp følger en «business as usual» scenario uten betydelige klipp betyr det i praksis at det må fundamenteres ned til 14 meters dypde i fjellet for at skredsikringene blir robuste nok.

Spørsmålet er nå om det blir praktisk mulig i det bratte terrenget på Sukkertoppen. For tiden er det ingen som har et svar på det. I det verste tilfellet kan det bli aktuelt å reve hus med 41 boliger i tillegg til det 139 boliger som er allerede bestemt revet, som Svalbardposten skriver. Det er snakk om hus i vei 228 i nærheten av Sukkertoppen.

Selv om det er så langt et åpent spørsmål er det klart at det er ikke noe positiv bidrag til utviklingen av boligmarkedet i Longyearbyen.

Bolighus og skredsikringer ved Sukkertoppen

Bolighus og skredsikringer ved Sukkertoppen.

Airbnb

En annen faktor som skaper betydelig offentlig debatt i Longyearbyen og andre steder er korttidsleie via Airbnb. Det er flere leiligheter i Longyearbyen som er lagt ut på denne plattformen, og disse er dermed ikke tilgjengelige for folk som ønsker å leve her. Det nøyaktige antallet av hjem som er avsatt til denne typen bruk er ukjent, men det er mange som tror at det er mange nok for å ha en merkbar negativ inflytelse på det lokale boligmarkedet. Da Svalbardposten nylig skrev en artikkel om saken, var det 36 lokale leiligheter som var lagt ut på Airbnb.

Men som sagt, finnes det ikke mer nøyaktige tall om dette. Derfor har Longyearbyen lokalstyre bestillt en rapport fra et spesialfirma som driver med forskning på Airbnb. Avhengig av resultatet kan lokalstyre eventuellt skjære ned på korttidsleie av boliger.

Det er ikke bare i Longyearbyen at Airbnb står i offentlig kritikk, men man kan godt anta at situasjonen her er mer vanskelig enn mange andre steder: Longyearbyen er en liten by med en begrenset byggningsmasse som for tiden også sliter med andre problemer, så hver eneste bolig er viktig for lokalbefolkningen. Det kommer mange pengesterke turister som mange med mindre inntekter ikke kan konkurrere med. Og her er det ikke mulig å flytte ut til en landsby i nærheten og pendle inn derifra.

Men én ting er bra sikkert: det er for tiden nesten umulig å finne et sted å bo i Longyearbyen hvis du ikke har virkelig god råd.

Tilbake

Nyhetene er i fra 08.04.2020 klokken 23:44:42 (GMT+1)
css.php