spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → september, 2023

Måneds-Arkiv: september 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Hin­lo­pens­tre­tet

Dagen i Murch­ison­fjor­den var litt grå. Vi valg­te steder hvor man ikke er avhen­gig av å ha en full pan­ora­ma­utsikt. Den gam­le forsk­nings­s­tas­jo­nen i Kinn­vi­ka, eks­em­pel­vis. Eller det gam­le rus­se­kor­set på Kros­søya.

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet (1)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Været ble bed­re etter hvert, og så vis­te Hin­lo­pens­tre­tet oss litt av områ­dets utro­lig dyre­liv. Titusen­vis av polar­lom­vi ved Alkef­jel­let – antal­let på stedet begyn­ner å bli mind­re nå, man­ge har aller­e­de dratt og er på vei mot sør. Og vi var hel­di­ge igjen og fikk se en del isbjør­ner …

Bil­de­gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet (2)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

I Sorg­fjor­den: Cro­zier­pyn­ten & Eolus­ne­set

En dag i Sorg­fjor­den er noe for de his­to­risk inter­es­ser­te. Ja, og så er det noe for dem som els­ker vak­re lands­kap. Eller en god fot­tur.

Ja, det er fak­tisk noe for alle sam­men 🙂

Det her er ikke plas­sen for å fortel­le his­to­rie­ne. Det er mye som skjed­de her i gam­le dager. På Cro­zier­pyn­ten over­vin­tret den svens­ke avde­lin­gen av den svensk-rus­sis­ke grad­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen. På Eolus­ne­set fin­nes grav­plas­ser fra hval­fangst­tiden. Hver­dens nord­ligs­te sjøs­lag tok sted her, og så var det jo Schrö­der-Stranz-ekspe­dis­jo­nen som ble tvun­get til å over­vint­re her.

Dagens vær var kan­skje ikke det bes­te, men lik­e­vel var det bra nok til å dra på fjell­tur, det fikk vi også gjort.

Bil­de­gal­le­ri – Sorg­fjor­den: Cro­zier­pyn­ten & Eolus­ne­set

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 24.04.2024 klokken 23:16:53 (GMT+1)
css.php