spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 13. september 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Storfjord – Ham­berg­breen & Bol­tod­den – 13. sep­tem­ber 2023

Etter en smooth run­ding av Sør­kap­pet seil­te vi inn i Ham­berg­buk­ta og til Ham­berg­breen. Det er et av stede­ne hvor kon­sek­vens­e­ne av klima­en­drin­ge­ne er mest syn­li­ge. Ham­berg­buk­ta lig­ger på Spits­ber­gens øst­kyst på høy­den av Horn­sund, og det er ikke man­ge kilo­me­ter av breis igjen mel­lom dis­se to. Bree­ne trek­ker seg kraft­ig til­ba­ke hvert år, og det er ikke man­ge år igjen til det vil bli et gjen­nom­gåen­de sund hvor Ham­berg­breen og Horn­breen lig­ger i dag. Sør­kapp Land vil bli en stor ny øy da.

Men så langt er det enda ikke kom­met. Ham­berg­breen er såvidt en mek­tig og impon­e­ren­de isb­re.

Gal­le­ri – Storfjord – Ham­berg­breen & Bol­tod­den – 13. sep­tem­ber 2023

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re fikk vi gå i land på Bol­tod­den. Det er der man kan fin­ne de ver­dens­berøm­te dino-fotspo­re­ne. En vel­dig spen­nen­de og vak­ker plass, det er fan­tas­tisk hvis for­hol­de­ne lig­ger til ret­te for å gå i land her.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:34:11 (GMT+1)
css.php