spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 30. april 2023 − Nyheter og Reiseblogg


Fra Troll­fjor­den til Skro­va

Klas­sisk Lofo­ten – vi seil­te gjen­nom Raft­sun­det og inn i Troll­fjor­den, en av Lofo­tens mest kjen­te turist­at­traks­jo­ner men lik­e­vel samt­idig et vel­dig impon­e­ren­de stykke lands­kap.

Sene­re fort­sat­te vi seil­a­sen søro­ver i Ves­t­fjor­den – ikke helt uten litt vind og noen bøl­ger – og til den vak­re øya Skro­va. Skro­vaf­jel­let (Høgs­kro­va) byr på en av områ­dets vak­res­te pan­ora­ma­utsik­ter over øy og kyst, fjell og fjord, him­mel og hav.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 19.07.2024 klokken 18:19:56 (GMT+1)
css.php