spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 13. september 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Kongsfjor­den & Krossfjor­den – 13. sep­tem­ber 2022

Vi var jo litt nysgjer­ri­ge hva dagen vil­le brin­ge – en kraf­tig høst­storm som vi vil­le måt­te sit­te ut ombord, ankret et sted i ly og le? Men nei, det ble fak­ti­sk vel­dig vak­kert, med en fin tur på Blom­strand­hal­vøya, til den gam­le mar­mor­gru­ven Ny London/Marble Island.

Det blås­te fak­ti­sk fort­satt ganske kraf­tig i Krossfjor­den, men det var rolig og stil­le i Tinay­re­buk­ta, med utro­lig vak­kert lands­kap og kvelds­lys.

Gal­le­ri – Kongsfjor­den & Krossfjor­den – 13. sep­tem­ber 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:30:51 (GMT+1)
css.php