spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 13. august 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Rijpfjord-Duve­fjord – 13. august 2022

Som sagt: det var snakk om en vel­dig hel­dig kom­bi­nasjon av rett sted og rett tid. Nord­aus­t­lan­det var vel­dig venn­lig med oss, og det er helt sik­kert ingen hver­dags­sak. Vi fikk opp­le­ve noen utro­lig vak­re lands­kap og gjor­de noen fan­tas­ti­s­ke van­drin­ger på Pla­ten­hal­vøya mel­lom Rijpfjor­den og Duve­fjor­den.

Gal­le­ri – Rijpfjord-Duve­fjord – 13. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:39:48 (GMT+1)
css.php