spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Det var jo litt av en grå dag i går. Sent på kvel­den kun­ne vi såvidt skim­te en isbjørn på en småøy, man han fors­vant rett i tåka. Men så klar­net det opp igjen. Været var klart på vår side, og sånt skul­le det bli i fle­re dager framo­ver. Snakk om en hel­dig kom­bi­nas­jon av rett områ­de og rett tid!

Det var også grun­nen til at det ble ingen blogg i fle­re døgn. Det var rett og slett ingen tid å skri­ve noe.

Vi bruk­te den­ne fre­da­gen (12. august) på nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det, i Nor­dens­ki­öld­buk­ta og Rijpfjor­den. Utro­lig vak­re lands­kap av den kar­ri­ge, høyark­tis­ke typen. Det er fort­satt ikke man­ge men­nes­ker som har sett dis­se plas­se­ne og man er inne på tan­ken at det fak­tisk ikke er umu­lig at man er den førs­te på et sted. Van­skel­ig å si, og klart er det rime­lig å anta at geo­lo­ger eller and­re har nok vært der før. Geo­lo­ger og and­re forsk­nings­folk har jo vært over­alt. Men lik­e­vel, det at sel­ve tan­ken er ikke helt uri­me­lig er jo aller­e­de fan­tas­tisk.

Bil­de­ne får fortel­le res­ten av his­to­ri­en av den­ne dagen.

Gal­le­ri – Nord­aus­t­lan­det – 12. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.08.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php