spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Prins Karls For­land – Fug­le­hu­ken – 31. mai 2022

Prins Karls For­land – Fug­le­hu­ken – 31. mai 2022

Men det var enda ikke slutt på dagen. Vi had­de fort­satt litt tid igjen og været var så godt at vi tok anled­nin­gen til å se nær­me­re på Fug­le­hu­ken på nordspis­sen av Prins Karls For­lan­det. Fug­le­hu­ken lig­ger så utsatt til at man skal ha vel­dig gode for­hold for å gå i land her.

220531e Fuglehuken 019

Men vi had­de gode for­hold i dag. Store meng­d­er av for­skjel­li­ge sjø­fug­ler hek­ker høyt oppe på klip­pene og der­med er det ingen man­gel på gjøds­ling på slettel­an­det mel­lom fjell og hav. Tun­draen er fro­dig og noen steder har man fak­tisk tjuk­ke lag av tjorv under over­fla­ten av moser og laver. En god del av tun­draen lig­ger aller­e­de snøfri, noe som reins­dy­re­ne drar godt nyt­te av. Det fin­nes man­ge av dem i områ­det.

Å kun­ne besøke et sånt vak­kert og spen­nen­de sted som Fug­le­hu­ken er rent fan­tas­tisk! Det er helt på sin plass at Fug­le­hu­ken et inn­legg i blog­gen her.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php