spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 31. mai 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Prins Karls For­land – Fug­le­hu­ken – 31. mai 2022

Men det var enda ikke slutt på dagen. Vi had­de fort­satt litt tid igjen og været var så godt at vi tok anled­nin­gen til å se nær­me­re på Fug­le­hu­ken på nords­pis­sen av Prins Karls For­lan­det. Fug­le­hu­ken lig­ger så utsatt til at man skal ha vel­dig gode for­hold for å gå i land her.

220531e Fuglehuken 019

Men vi had­de gode for­hold i dag. Store meng­der av for­skjel­li­ge sjø­fug­ler hek­ker høyt oppe på klip­pe­ne og der­med er det ingen man­gel på gjøds­ling på slet­telan­det mel­lom fjell og hav. Tund­ra­en er fro­dig og noen steder har man fak­ti­sk tjuk­ke lag av tjorv under over­fla­ten av moser og laver. En god del av tund­ra­en lig­ger alle­re­de snø­fri, noe som reins­dy­re­ne drar godt nyt­te av. Det fin­nes man­ge av dem i områ­det.

Å kun­ne besø­ke et sånt vak­kert og spen­nen­de sted som Fug­le­hu­ken er rent fan­tas­ti­sk! Det er helt på sin plass at Fug­le­hu­ken et inn­legg i blog­gen her.

For­landsun­det – 31. mai 2022

Tåka ble igjen i Isfjor­den, og vi våk­net til strå­len­de sol­skinn i Horn­bæk­buk­ta in For­landsun­det. Utro­lig vak­kert lands­kap med fjord, fjell og bre. For en start til turen!

Og sel­ve For­landsun­det er abso­lutt i kjempe­form i dag, med en van­no­ver­fla­te blank som en speil, brat­te snø­dek­te fjell og Prins Karls For­lan­dets berøm­te isbre­er under en utro­lig flott polar­him­mel.

Gal­le­ri – For­landsun­det – 31. mai 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Vi pas­ser­te en flokk med hval­ros­ser og kas­tet anker i Engelskbuk­ta for en liten tur i land sene­re på etter­mid­da­gen. Bare noen få kilo­me­ter len­ger mot nord enn Horn­bæk­buk­ta, men fle­re uker tid­li­ge­re i årst­ide­nes utvik­ling. Mye våt snø, mye smel­tevann. Midt i vår­løs­nin­gen.

Tilbake

Nyhetene er i fra 06.10.2022 klokken 17:38:00 (GMT+1)
css.php