spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Ham­nes & Lyn­gen­fjor­den

Ham­nes & Lyn­gen­fjor­den

Vi kom til Ham­nes på Uløya net­topp tid­lig nok for å opp­le­ve et vir­ke­lig fan­tas­ti­sk nord­lys i hav­na. Ras­ke beve­gel­ser og vel­dig vak­re far­ger over Rot­s­un­det.

Like vak­kert, men selvføl­ge­lig helt anner­le­des, ble det den føl­gen­de søn­dag for­mid­da­gen. Det er rikelig med tur­mu­li­ghe­ter på Uløya, man kan gå så langt og så høyt som man rek­ker.

Under sei­la­sen nordover i Lyn­gen­fjor­den fikk vi raskt skif­ten­de lys- og vær­for­hold. Innen få minut­ter gikk det fra gul­den sol­lys til mør­ke snø­by­ger, med Lyn­gen­al­pe­ne i bak­grun­nen. Impo­ne­ren­de og vak­ker.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.11.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php