spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 10. september 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Isfjor­den – 10. sep­tem­ber 2021

Vi bruk­te den førs­te dagen i For­landsun­det. Hvor ofte får man anled­ning til å besø­ke en fangststas­jon som er i bruk? Og været kun­ne knapt ha vært bed­re!

Litt len­ger nord så vi tre isbjør­ner på tund­ra­en. Turens førs­te, etter bare et døgn.

Sene­re gikk vi i land på Her­man­senøya. En fan­tas­ti­sk liten øy med vak­re far­ger, struk­tu­rer og vel­dig flot­te omgi­vel­ser.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 06.10.2022 klokken 16:15:16 (GMT+1)
css.php