spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 20. august 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Straum­s­land & Bar­entsøya – 20. august 2021

Straum­s­lan­det har i man­ge årt vært en et av mine favo­ritt­s­teder på Sval­bard. Vi bruk­te det mes­te av dagen på en tur rundt i det natur­s­kjøn­ne områ­det med sine man­ge fjell­h­au­ger, våtom­rå­der og den vak­re kyst­lin­jen. Også dyre­li­vet gjor­de sitt for å gjø­re dagen opp­le­vel­ses­rik, inklu­dert tre isbjør­ner som lå og sov mel­lom hau­ge­ne, uten å være inter­es­sert i oss.

Sene­re ble det også tid til å hop­pe i land på Bar­entsøya, og så sat­te vi kur­sen mot Sør­kap­pet.

210820a-Straumsland-55
210820b-Spjutneset-09
Tilbake

Nyhetene er i fra 06.10.2022 klokken 17:47:12 (GMT+1)
css.php