spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Stren­ge­re reg­ler for inn­rei­se; koro­na test kre­ves før rei­se til Sval­bard

Stren­ge­re reg­ler for inn­rei­se; koro­na test kre­ves før rei­se til Sval­bard

Som man­ge and­re land har også Nor­ge inn­ført restriks­jo­ner på inn­rei­se spe­sielt for rei­sen­de fra land med høye smit­tetall med nye vari­an­ter av koro­na-virus­et, iføl­ge en pres­se­mel­ding fra reg­je­ri­n­gen.

Corona-karantene, Svalbard

Gjel­der hele Sval­bard: koro­na-karan­te­ne.
Nå er det også plikt for å tes­te seg på koro­na for til­rei­sen­de før rei­se til Sval­bard (foto­mon­tas­je).

Siden i dag (fre­d­ag, 28.1.) er rei­sen­de til Sval­bard også forp­lik­tet til å tes­te seg innen 24 før avrei­se. Det­te må skje på fast­lan­det. Det må alt­så skje på fast­lan­det.

Iføl­ge Knut Sel­mer, smit­tevern­le­ge ved Lon­gye­ar­by­en syke­hus som snak­ket med Sval­bard­pos­ten, hol­der det også med en hur­tig­test.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php