spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 29. januar 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Stren­ge­re reg­ler for inn­rei­se; koro­na test kre­ves før rei­se til Sval­bard

Som man­ge and­re land har også Nor­ge inn­ført restriksjo­ner på inn­rei­se spe­sielt for rei­sen­de fra land med høye smit­te­tall med nye vari­an­ter av koro­na-virus­et, iføl­ge en pres­se­mel­ding fra reg­je­rin­gen.

Corona-karantene, Svalbard

Gjel­der hele Sval­bard: koro­na-karan­te­ne.
Nå er det også plikt for å tes­te seg på koro­na for til­rei­sen­de før rei­se til Sval­bard (foto­mon­tas­je).

Siden i dag (fre­dag, 28.1.) er rei­sen­de til Sval­bard også for­plik­tet til å tes­te seg innen 24 før avrei­se. Det­te må skje på fast­lan­det. Det må alt­så skje på fast­lan­det.

Iføl­ge Knut Sel­mer, smit­te­vern­le­ge ved Lon­gye­ar­by­en syke­hus som snak­ket med Sval­bard­pos­ten, hol­der det også med en hur­tig­test.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.05.2022 klokken 00:48:34 (GMT+1)
css.php