spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 5. januar 2021 − Nyheter og Reiseblogg


Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen: polar-fore­drag på net­tet begy­n­ner nes­te uke

Nes­te uke set­ter vi, Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge, i gang med den «Ark­ti­s­ke Ons­da­gen»: 6 fore­drag hvor vi tar opp for­skjel­li­ge pola­re emner. På ons­dag, 13. janu­ar, rei­ser vi til Bjørnøya og Jan May­en. Og sene­re har Bir­git og jeg en del spen­nen­de emner fra even­tyr og rei­se til his­to­rie og mil­jø, og vi håper at dere kom­mer til å like dem.

Den Arktiske Onsdagen: polar-foredrag

Den Ark­ti­s­ke Ons­da­gen: polar-fore­drag på net­tet med Bir­git Lutz andog Rolf Stan­ge.

Fore­dra­ge­ne vil bli på tysk. Det er folk som besø­ker den­ne nor­ske siden som snak­ker, eller i det minds­te forstår, tysk, og der­for har jeg valgt å nev­ne det her. For vide­re opp­lys­nin­ger, venn­ligst besøk den tyske versjo­nen av det­te inn­leg­get ved å byt­te språk (trykk på sym­bo­let øverst på siden).

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 01.12.2021 klokken 01:14:27 (GMT+1)
css.php