spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → februar, 2020

Måneds-Arkiv: februar 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Svea Nord stenges

Svea Nord var den største kullgruven som noensinne ble drevet på Svalbard. Den tilhører gruvekomplekset rundt Sveagruva i Van Mijenfjorden, sammen med selve bosetningen, havnen på Kapp Amsterdam og gruven i Lunckefjellet.

Svea Nord ble åpnet i 2001. Med en fløtsmektighet opp til 6 m ble det mulig å produsere opp til 3 millioner tonn kull i året. Det er ikke veldig mye sett i et globalt perspektiv, men absolutt rekord på Svalbard. Her var det gode penger å tjene for gruveselskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani i flere gode år rundt 2008.

Kullgruve Svea Nord

Kullagene i Svea Nord var 4-6 m tjukke og driften med longwall-metoden resulterte periodevis i gode inntekter.

Men så gikk det nedover med prisene på verdensmarkedet og det ble krise i Svalbards kullgruver. Fra og med 2014 måtte mange gruvebuser ta avskjed og selskapet måtte gå inn for støtte fra eieren – regjeringen – for å kunne videreføre driften. Først gikk staten med på det men i 2015 ble det besluttet å sette gruvene i driftshvile, med mulighet til å gjenoppta driften i fremtiden. Men slik skulle det ikke bli. I 2017 det besluttet å avvikle gruvedriften i Svea-gruvene.

Lunckefjellet-gruven ble nedlagt allerede for et år siden. Denne gruven var driftsklar i 2013, men kom aldri inn i produktiv drift.

Svea Nord

En av mange hovedtunneller i Svea Nord. Gruveutstyr står klart til avtransport før gruven stenges i mars.

Nå skal Svea Nord stenges i mars etter mye materialer og redskaper er bragt ut av fjellet for senere utskipning.

Selve bosetningen Sveagruva skal også fjernes, bortsett fra noen kulturminner. Om noen år skal nesten ingenting minne om at det bodde mennesker her i mange år og at det var kullgruvedrift og industri her gjennom et århundre. Å stenge Svea Nord er et stort skritt i denne prosessen, som i sin helhet er veldig uvanlig i et Svalbard-perspektiv: nå fjernes en hel liten gruveby mens det var vanlig i mange år å la ting og tang liggende igjen hvor de falt, med mindre de var verdifulle nok slik at avtransport ville regne seg.

Svea Nord Kohle

Geolog Malte Jochmann og bergingeniør Kristin Løvø henter noen siste biter kull ut av Svea Nord i vitenskapets navn i desember 2019.

I desember 2019 fikk jeg den sjeldne anledningen til å besøke Svea Nord sammen med geologer. Mens de tok sine prøver tok jeg mine bilder så langt det var mulig. Du kan se noen av resultatene på denne siden om Svea Nord. I denne sammenhengen ble også flere andre sider skapet for å gjøre gruvebyen Sveagruva, havneanlegget på Kapp Amsterdam og gruven i Lunckefjellet digitalt tilgjengelig mens hele komplekset blir stengt og ryddet opp. Det finnes også en side med en oversikt om hele Svea-området.

To omkommet i skredulykke på Fridtjovbreen

To personer, begge fra Tyskland, er omkommet i et skredulykke på Fridtjovbreen sør for Barentsburg. Begge var med et guided turfølge med Arctic Travel Company i Barentsburg. Alt som legen fra Longyearbyen kunne gjøre da han kom til ulykkelsestedet var å erklære dem omkommet.

c5f_Fridtjovbreen_15April13_049

Sysselmannen har tatt de vanlige skritt å varsle de pårørende og lokalstyret i Longyearbyen har etablert et kriseteam for å hjelpe personer i Barentsburg og Longyearbyen etter behov.

Isbjørnen veide bare 62 kg

Isbjørnen som døde under transporten i helikopteret i slutten av januar veide bare 62 kg. Dette er et av de første resultatene etter obduksjonen. Det betyr at det må ha vært enten et ungdyr eller en veldig mager og utsultet bjørn.

Til og med en toårig ungbjørn skulle ha vært betydelig tyngre enn 62 kg og sammen med mora. En enårig bjørn uten mora har neppe en sjanse til å overleve alene.

Også en voksen bjørn på 62 kg kan antas å ha dårlige overlevelsessjanser.

Men dette er for tiden spekulativ. Forskjellige vevsprøver skal nå analyseres for finne ut hvordan bjørnen døde, men det vil ta flere uker til resultatene foreligger.

Ung isbjørn

Ung isbjørn sammen med mora. Den lille bjørnen var omtrent 20 måneder gammel og veide sikkert godt over 60 kg da bildet ble tatt.

Det finnes også nye opplysninger om bjørnene som besøkte Longyearbyen til slutten av desember: DNA-analyser av forskjellige prøver viste at det var faktisk minst to forskjellige individuer som besøkte byen i romjula.

Svalbardtraktaten feirer 100 årsdag

Svalbardtraktaten ble signert i Versailles for 100 år siden, den 09. februar 1920. Traktaten sikrer Norge suvereniteten over “Spitsbergen øygruppen”, men definerer også noen begrensninger. Les mer om selve traktaten her på spitsbergen-svalbard.no.

Spitzbergenvertrag: Wedel Jarlsberg, Paris 1920

Den norske ambassadøren i Paris, Fredrik Wedel Jarlsberg,
signerer Svalbardtraktaten 09. februar 1920 i Versailles.

Traktaten ble drøftet i forhandlinger over flere måneder i Versailles i 1919. Fredrik Wedel Jarlsberg ledet denne prosessen på vegne av Norge; men traktaten var et resultat av mange års politisk arbeid som ble gjort av mange personer inkludert Fridtjof Nansen.

Den originale teksten bruker ordet “Svalbard” ikke i det hele tatt, så det er kanskje mer historisk korrekt å kalle traktaten for Spitsbergentraktaten.

Før traktaten kunne tre i kraft måtte mange og delvis overlappende krav på store områder av gruvedriftsbedrifter fra forskjellige land sorteres. Det var ikke før 1925 at traktaten kunne overføres til nasjonal lov som trådte i kraft den 14. august. På denne dagen kunne altså det norske flagget heises på Skjæringa i Longyearbyen og det er denne datoen som mange i dag ser på som Svalbards nasjonaldag.

Traktaten gjelder fortsatt uten endringer. Det er uenighet angående maritime økonomiske rettigheter innenfor den økonomiske sonen (200 mil), men utenfor territorialfarvannet (12 mil sonen). Denne soneringen ble innført mye senere enn 1920 og den ble derfor ikke behandlet i traktaten. Norges syn på saken er at Norge har eksklusive rettigheter i dette området, noe som andre regjeringer sier seg uenig i. Dette inkluderer Latvia, som tiltrådte traktaten som det siste landet i juni 2016 (noen måneder etter Nord-Korea) og Russland. Den russiske utenriksministeren Lavrov har nylig uttalt misnøye med det han oppfatter som urettferdige begrensninger av russiske aktiviteter på Spitsbergen med tanke på fiskerirettigheter, bruk av helikopter og utvidelser av verneområder. Den russiske regjeringen forventer bilaterale forhandlinger i disse sakene. Den Norske regjeringen ser derimot ingen behov for forhandlinger.

Svalbardtraktaten: Medlemsland

Medlemsland i Svalbardtraktaten.

100-årsjubileet feires i dag i Longyearbyen, forskjellige steder i Norge og i andre land gjennom foredrag og arrangementer.

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.02.2021 klokken 13:25:27 (GMT+1)
css.php