spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 11. desember 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Til og med det­te: Sval­bard skje­rmspa­rer

Det bes­te er jo å være på Sval­bard. I til­fel­le det lar seg ikke gjø­re er det flott å ha Sval­bard­bil­der – helst med driv­ved-bil­deram­me – på stue­ve­g­gen eller – senes­te nytt – som skje­r­me­spa­rer på pc’en 🙂 trykk her for mer informas­jon om den nye Sval­bard-skje­rmspa­re­ren. Pro­dukt­in­formas­jo­nen lig­ger så langt ut bare på tysk, men sel­ve pro­duk­tet inne­hol­der ingen tekst uto­ver steds­navn.

Skje­rmspa­re­ren bes­tår av 133 vak­re lands­kaps­bil­der tatt fra luf­ten på Jan May­en og Sval­bard. Sam­lin­gen er basert på bil­de­ne som du vil fin­ne i foto­bo­ka Aeri­al Arc­tic.

Svalbard skjermesparer

Ark­tis online: Sval­bard skje­r­me­spa­rer.

Så langt fun­ge­rer sker­mspa­re­ren bare på win­dows-baser­te data­mas­ki­ner. Den fun­ge­rer ikke på Apple data­mas­ki­ner eller and­re sys­temer.

Svalbard skjermesparer

133 flot­te luft­bil­der fra Jan May­en og Sval­bard.

Tilbake

Nyhetene er i fra 07.12.2021 klokken 23:56:14 (GMT+1)
css.php