spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Isbjørn i Advent­da­len

Isbjørn i Advent­da­len

Og igjen en isbjørn i Lon­gye­ar­by­en-områ­det. Bjør­nen ble for førs­te gang sett på søn­dag av en grup­pe tur­gåe­re i nær­he­ten av Ope­raf­jel­let; Sys­sel­man­nen valg­te å hen­te grup­pen med heli­ko­pter for sik­ker­he­ts skyld.

Isbjørn i Adventdalen: helikopter

Isbjørn i Advent­da­len: Sys­sel­man­nen bru­ker heli­ko­pter­et for å skrem­me bjør­nen bort eller for å fly en bedø­vet isbjørn ut (arkiv­bil­de).

Iføl­ge Jon Aars, senior­for­sker i Norsk Polar­in­sti­tutt, er det snakk om en stor hannbjørn, muli­gens det sam­me dyret som opp­holdt seg en stund i Advent­fjor­den i sep­tem­ber. For­søk å skrem­me isbjør­nen bort med heli­ko­pter ser ikke ut til å ha gjort stort inn­trykk på bam­sen, som hol­der til i et begren­set områ­de i Advent­da­len. Det er ikke kjent at Sys­sel­man­nen plan­leg­ger til­tak som å bedø­ve bjør­nen og fly den bort. Man satser hel­ler på at natu­ren vil gå sin gang og at den vil dra sin vei.

I mel­lomt­iden oppford­rer Sys­sel­man­nen alle å være eks­tra obs.

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.11.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php