spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 6. november 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Ny side til hel­gen: Svens­ke­hu­set

Vær­mel­din­ga til hel­gen er ikke bare sol­skinn og uto­ver det­te har polarn­at­ta sen­ket seg over lan­dets nord­ligs­te deler, så det pas­ser kanskje bra med litt lese­stoff til hel­gen. En god anled­ning til å ta en liten tur til Svens­ke­hu­set på Kapp Thord­sen: bygd i 1872, er Svens­ke­hu­set det elds­te huset som fort­satt står på Spits­ber­gen i dag. Opprin­ne­lig en sen­tral del av den svens­ke drøm­men om å eta­ble­re en kolo­ni på Spits­ber­gen, ble Svens­ke­hu­set så snart som den nes­te vin­te­ren sce­nen til en ishavs­dra­ma hvor 17 nor­ske ishavs­fa­re­re døde under oms­ten­di­ghe­ter som ble kart­lagt så sent som i 2008. Der­for er huset også kjent som spø­kel­ses­hu­set.

Sene­re fulg­te to over­vin­trin­ger til, blant dem den svens­ke eks­pe­dis­jo­nen under det førs­te inter­nas­jo­na­le polå­ret i 1882-83. Blant del­ta­ker­ne var den unge og og den­ne gan­gen ukjen­te inge­niø­ren Salo­mon August Andrée.

Svenskehuset

Svens­ke­hu­set på Kapp Thord­sen: det elds­te huset på Spits­ber­gen og sce­ne til tra­ge­dier og berøm­te over­vin­trin­ger.
Det­te bil­det er bare et skje­rm­bil­de – klikk her for å ta en tur til Svens­ke­hu­set.

Nå fin­nes det en hel liten side om Svens­ke­hu­set. Der kan du lese om his­to­ri­en og ta en fulls­ten­dig vir­tu­ell rund­tur i hele huset. Det fin­nes nå også en ny versjon av den­ne vir­tu­el­le turen som spil­ler auto­ma­ti­sk som en film – klikk her, og god fornøyelse!

Tilbake

Nyhetene er i fra 08.12.2021 klokken 00:22:18 (GMT+1)
css.php