spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 3. august 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Dob­bel­ka­len­der 2021: Sval­bard og Ant­ark­tis

Kalender 2021 - A3 und A5 - 01a
Kalender 2021 - A3 und A5 - 01b
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Januar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Februar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - März
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - April
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Mai
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Juni
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Juli
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - August
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - September
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Oktober
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - November
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Dezember
Kalender 2021 - A3 und A5 - Spitzbergen - Übersicht
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Januar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Februar
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - März
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - April
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Mai
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Juni
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Juli
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - August
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - September
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Oktober
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - November
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Dezember
Kalender 2021 - A3 und A5 - Antarktis - Übersicht

Den nye dob­bel­ka­len­de­r­en 2021 «Sval­bard og Ant­ark­tis» er på plass! Også i år er det blitt til den dob­bel­ka­len­der, med 24 vak­re bil­der isteden­for 12 bil­der og 12 tom­me baks­i­der. Og som før fin­nes kalen­de­r­en i to stør­rel­ser: stor (A3) og liten.

Det er gode pen­ger å spa­re hvis du bestil­ler fle­re enn én: pri­sen per stykk blir mind­re f.o.m. eks­em­plar num­mer to som du kjø­per. Ikke glem at det er ikke langt til det plut­se­lig blir jul igjen 😉

Besøk nett­bu­tik­ken vår ved å trykke her for mer info og for å bestil­le.

Hur­tig­ru­ten kan­sel­le­rer turer på grunn av Covid-19-utbrudd

36 beset­nings­med­lem­mer og fle­re pas­sas­je­rer ble fun­net å være smit­tet med Covid-19 på fre­d­ag på Hur­tig­ru­ten-ski­pet MS Roald Amund­sen. Ski­pet had­de vært ute på fle­re crui­se fra fast­lan­det opp til Sval­bard, men uten å leg­ge til i en av boset­nin­ge­ne.

Ski­pet er nå i iso­las­jon i Trom­sø, hvor manns­kap og pas­sas­je­rer under­går vide­re test­ing, karan­te­ne og behand­ling etter behov.

Hur­tig­ru­ten opp­ly­ser i en pres­se­mel­ding at alle crui­se blir kan­sel­lert inn­til vide­re. Det er ski­pene MS Roald Amund­sen, MS Spits­ber­gen og MS Fri­dt­jof Nan­sen som er berørt. Rutetra­fik­ken mel­lom Ber­gen og Kir­kenes går vide­re.

Hurtigrutenskip MS Spitsbergen i Longyearbyen

Hur­tig­ru­ten­ski­pet MS Spits­ber­gen i Lon­gye­ar­by­en: alle crui­se er nå kan­sel­lert inn­til vide­re på grunn av Covid-19-utbrudd ombord MS Roald Amund­sen.

Det var også to nor­ske Sval­bardkvin­ner ombord som had­de over­vin­tret på hyt­ta Bam­se­bu i Van Keu­len­fjor­den og som had­de nå fått skyss til­ba­ke til hyt­ta på Roald Amund­sen. De to ble i mel­lomt­iden også tes­tet, med nega­tivt resul­tat.

God bed­ring til alle som ble smit­tet!

Tilbake

Nyhetene er i fra 21.03.2023 klokken 13:28:47 (GMT+1)
css.php