spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Isbjør­nen til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en

Isbjør­nen til­ba­ke i Lon­gye­ar­by­en

Isbjør­nen som var i Lon­gye­ar­by­en tid­lig på tors­dag kom til­ba­ke tid­lig på lør­dag. På tors­dag ble den jaget ut av byen av Sys­sel­man­nen med heli­ko­pte­ret. Den gan­gen ble den jaget sør- og ves­to­ver, mot Farda­len og Cole­s­da­len. Også den­ne gan­gen var Sys­sel­man­nen raskt ute med heli­ko­pte­ret og jaget bjør­nen søro­ver. Den­ne gan­gen er pla­nen å jage bjør­nen enda leng­re bort, så langt som til Van Mijen­fjor­den som lig­ger 4 mil sør for Lon­gye­ar­by­en.

Isbjørn, Longyearbyen sentrum

Isbjørn i Lon­gye­ar­by­en (tors­dag). Bil­de © Sys­sel­man­nen på Sval­bard.

Den­ne distan­sen, mel­lom Van Mijen­fjor­den og Lon­gye­ar­by­en, er ingen stor for­hin­d­ring for en isbjørn i til­fel­le han (hun?) bestem­mer seg for å ven­de til­ba­ke. Sys­sel­man­nen ber folk i Lon­gye­ar­by­en å være opp­merksom, spe­sielt om nat­ten og tid­lig om mor­ge­nen (det er mørkt døg­net rundt, men i den­ne tiden er det lite tra­fikk slik at risi­ko­en for at en isbjørn kan nær­me seg uten at folk blir opp­merksom på den, øker).

Det ble også vur­dert å bedø­ve bjør­nen og fly den ut til et sted len­ger bort på Sval­bard som Nord­aus­t­lan­det, men Sys­sel­man­nen mang­ler for tiden fag­li­ge kapa­si­te­ter i Lon­gye­ar­by­en for å gjen­nom­fø­re en slik ope­ras­jon grun­net jule­fe­ri­en.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.01.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php