spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 31. oktober 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Skar­ber­get & Tranøy

Vi er nå i Tysfjor­den, ikke langt fra Lofo­ten – dit skal vi jo også snart. I til­fel­le bed­re vær kun­ne vi se Lofo­ten herif­ra.

Det fin­nes jo man­ge vak­re tur­mu­li­ghe­ter her. Vi drar til Skar­ber­get. Med tan­ke på været skal det litt moti­vasjon til for å kom­me i gang, men … det er all­tid flott å være under­veis, med snø og frisk vind! Uts­ik­ten er kanskje ikke helt hva som den kun­ne være …

Gal­le­ri – Skar­ber­get & Tranøy

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re besø­ker vi Tranøy. En gang til en impo­ne­ren­de manø­ver av Mario for å kom­me langs kaia i den­ne bit­te­lil­le hav­na.

Her er det kunst­par­ken Tranøy som fris­ter. Hvem bryr seg om kul­de, mør­ke og regn hvis man kan dra på tur og lete etter kunst i ter­ren­get 🙂

Ja, været. Det kun­ne nok være bed­re. Kanskje i mor­gen.

Tilbake

Nyhetene er i fra 05.12.2022 klokken 01:36:07 (GMT+1)
css.php