spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 25. september 2019 − Nyheter og Reiseblogg


(Ves­le) Raudfjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Ves­le Raudfjor­den lig­ger øst for den „ekte“ Raudfjor­den. Der fin­nes det fle­re store lagu­ner gjemt bak vak­re strand­vol­ler og her kan en dra på tur så langt som en vil i fle­re ret­nin­ger. Også her lig­ger mye plast­søp­pel på stren­de­ne. Nå fle­re sek­ker mind­re enn før.

Ver­den fors­vin­ner i tåka mens vi sei­ler rundt Bis­ka­yar­hu­ken, men så snart vi drei­er inn i Raudfjor­den strøm­mer sol­ly­set som fly­ten­de gull gjen­nom hull i sky­dek­ket.

Gal­le­ri – (Ves­le) Raudfjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Carrf­jel­let er bare 154 meter høy, men det lig­ger midt i Raudfjor­den og uts­ik­ten er helt upå­kla­ge­lig.

Tilbake

Nyhetene er i fra 06.10.2022 klokken 16:30:46 (GMT+1)
css.php