spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 25. september 2019 − Nyheter og Reiseblogg


(Ves­le) Raud­fjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Ves­le Raud­fjor­den lig­ger øst for den „ekte“ Raud­fjor­den. Der fin­nes det fle­re store lagu­ner gjemt bak vak­re strand­vol­ler og her kan en dra på tur så langt som en vil i fle­re ret­nin­ger. Også her lig­ger mye plast­søp­pel på stren­de­ne. Nå fle­re sek­ker mind­re enn før.

Ver­den fors­vin­ner i tåka mens vi sei­ler rundt Bis­ka­yar­hu­ken, men så snart vi drei­er inn i Raud­fjor­den strøm­mer sol­ly­set som fly­ten­de gull gjen­nom hull i sky­dek­ket.

Gal­le­ri – (Ves­le) Raud­fjor­den – 25. sep­tem­ber 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Carrf­jel­let er bare 154 meter høy, men det lig­ger midt i Raud­fjor­den og utsik­ten er helt upåkla­ge­lig.

Tilbake

Nyhetene er i fra 28.09.2023 klokken 10:32:52 (GMT+1)
css.php