spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 9. september 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Dob­bel­ka­len­der «2 i 1»: Sval­bard og Ant­ark­tis

Den nye Sval­bard­ka­len­de­ren 2020 er ute nå – og den kom­mer for førs­te gang som dob­bel­ka­len­der. Vi har, enkelt og godt, tatt baks­ide­ne i bruk som ellers er jo bare hvit. Så i til­legg til 12 vak­re Sval­bard­bil­der får du en fulls­ten­dig kalen­der til med 12 likeså vak­re bil­der fra Ant­ark­tis 🙂

Til tross for at det er nå fak­ti­sk to kalen­de­re isteden­for bare en har vi grei­dd å hol­de pri­sen sta­bil. Dob­bel­ka­len­de­ren «Sval­bard & Ant­ark­tis 2020» fin­nes i to for­skjel­li­ge stør­rel­ser: A3 ser flott ut på stue­ve­g­gen, og i til­fel­le du foretrek­ker det litt mer hend­lig så kan det hen­de A5 for­ma­tet pas­ser bed­re.

For fle­re informas­jo­ner eller for å bestil­le, venn­ligst besøk web­bu­tik­ken vår (trykk her).

Tilbake

Nyhetene er i fra 26.05.2022 klokken 02:38:28 (GMT+1)
css.php