spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 13. august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Reket­rå­le­ren North­gui­der som grunn­s­tøt­te ved Spar­ren­e­set sør for Murch­ison­fjor­den på Nord­aus­t­lan­det lig­ger fort­satt på grunn tett inn på fjæra. Vra­ket skal nå fjer­nes.

Nå er fle­re spe­si­alskip i områ­det og de har begynt med den­ne kre­ven­de operas­jo­nen. Sjøom­rå­det rundt vra­ket er stengt for offent­lig tra­fikk innen­for en sjø­mil fra kys­ten.

Bergung Krabbentrawler Northguider

Reket­rå­le­ren North­gui­der skal nå fjer­nes

Manns­ka­pet på North­gui­der gjen­nom­gikk noen dra­ma­tis­ke timer etter at trå­le­ren had­de gått på grunn, men alle ble ber­get i godt behold tak­ket være inn­sat­sen til manns­ka­pe­ne på de to red­nings­he­li­koptre­ne som kom fra Lon­gye­ar­by­en. Nå får man håpe at arbei­det med å fjer­ne vra­ket går like bra.

Hin­lo­pens­tre­tet – 13 August 2019

Nord­re Hin­lo­pens­tre­tet var ikke noe godt sted å være i dag, det blås­te som fan­den så det var bare å røm­me søro­ver. Førs­te plas­sen ble Alkef­jel­let for oss, den­ne store kolo­nien med hundre­t­usen­vis av polar­lom­vier. Abso­lutt utro­lig, rett og slett!

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tet – 13 August 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Anled­nin­gen til en liten tur kom på Von Otterøya. Dei­lig vær igjen, og der­med dei­lig utsikt.

Skipper Peter working hard, fully concentrated during a difficult passage

Skip­per Peter working hard, ful­ly con­cen­tra­ted during a dif­fi­cult pas­sa­ge

Tilbake

Nyhetene er i fra 21.03.2023 klokken 13:54:26 (GMT+1)
css.php