spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 7. august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Kongsfjord-Krossfjord – 07. august 2019

Nat­ten i Ny-Åle­sunds havn var rolig og stil­le. På for­mid­da­gen benyt­tet vi anled­nin­gen til å gjø­re den lil­le pile­grims­rei­sen til luft­skip­masta. Det var her Roald Amund­sen begy­n­te den berøm­te flyv­nin­gen til nord­po­len med luft­ski­pet Nor­ge. To år sene­re gjen­tok ita­lie­ne­ren Nobi­le turen med luft­ski­pet Ita­lia, men styr­tet som kjent på til­ba­ke­vei­en til Ny-Åle­sund. Mye his­to­rie, og man­ge his­to­ri­er å for­tel­le på den kor­te turen til masta! 

Gal­le­ri – Kongsfjord-Krossfjord – 07. august 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re gjor­de vi en sving inno­ver Kongsfjor­den for å nyte det vak­re lands­ka­pet og still­he­ten for­an en av de mek­ti­ge bree­ne, kun brutt av isfjell som styr­tet i van­net. Så fort­sat­te vi inno­ver Krossfjor­den for en etter­mid­dags­tur i Ebeltoft­ham­na. Det var her den tyske Kurt Wege­ner ledet en værstas­jon fra 1912 til 1914. De utfør­te man­ge vitenska­pe­li­ge arbei­der, blant annet impro­vi­ser­te de med god suk­sess et sys­tem for å måle høy­den på nord­lys!

Tilbake

Nyhetene er i fra 12.05.2021 klokken 05:13:52 (GMT+1)
css.php