spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 2. august 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Sval­bard skjæ­ref­jøl på lager igjen

Våre flot­te Sval­bard skjæ­ref­jøl er på lager igjen. Et lite ant­all fant vei­en fra ver­k­s­teded i Lon­gye­ar­by­en til for­sen­delse­sav­de­lin­gen til web­bu­tik­ken vår.

Svalbard skjærefjøl

Sval­bard skjæ­ref­jøl fra Lon­gye­ar­by­en, i Lon­gye­ar­by­en.

Skjæ­ref­jø­le­ne er lagd av robust eikt­re på ver­k­s­tedet til Wolf­gang Zach i Lon­gye­ar­by­en. De for­skjel­li­ge sor­tene er inspi­rert av for­skjel­li­ge ark­ti­s­ke dyre­ar­ter: det fin­nes en isbjørn (selvføl­ge­lig!), en hval­ross, Sval­bard­rein, hval og storkob­be. Den sis­te dyre­ar­ten som kom­plet­ter­te sam­lin­gen er fjell­re­ven, som kan kjø­pes her for førs­te gang uten­for Lon­gye­ar­by­en. Og selvføl­ge­lig fin­nes det den sor­ten med Sval­bard­kar­tet – min favo­ritt, jeg er da geo­graf!

Svalbard skjærefjøl

Sval­bard skjæ­ref­jøl Lon­gye­ar­by­en: den hele sam­lin­gen.
Må man bare ha! 🙂

Mer informas­jon fin­ner du på nett­bu­tik­ken vår.

Skjæ­ref­jø­le­ne våre på en liten visitt til Advent­da­len 😉

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Skjæ­ref­jø­le­ne våre på en liten visitt til Lon­gye­ar­by­en 😉

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 12.05.2021 klokken 05:50:35 (GMT+1)
css.php