spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeArktisk blogg: Jan Mayen, Spitsbergen → Gine­v­ra­bot­nen – 09. juli 2019

Gine­v­ra­bot­nen – 09. juli 2019

Etter en lang sei­las gjen­nom nat­ten nåd­de vi frem til Gine­v­ra­bot­nen, den nord­ligs­te delen av Storfjor­den, som lig­ger nord for Bar­entsøya. Her er det fort­satt en del dri­vis i områ­det. Høy­ark­ti­s­ke omgi­vel­ser! Været var klart og fint til å begy­n­ne med. Overs­ky­et, nes­ten litt melan­kol­sk. Noe som pas­ser bra i sli­ke omgi­vel­ser.

Gal­le­ri – Gine­v­ra­bot­nen – 09. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Vi gjor­de en fan­tas­ti­sk flott Zodiac­tur i dri­vi­sen, men så kom skye­ne lave­re og lave­re ned og vi fikk tåke. I til­legg kom ganske mye vind, og så ble saken fak­ti­sk lite kose­lig her. Vi fikk bare glem­me ilands­tign­in­gen på Bar­entsøya som vi had­de håpet på. Javel, sånt er det bare her.

Sund­ne­set på bar­entsøya – vir­tu­ell rund­tur

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php