spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 7. juli 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Hyt­tevi­ka – 07. juli 2019

Nå har været ende­lig bedret seg og vi får en pau­se mel­lom lav­trykke­ne som trek­ker gjen­nom her. Iføl­ge vær­mel­din­ga bør vi få noen stil­le dager fra i mor­gen, så vi tar anled­nin­gen og set­ter kurs sør, mot Sør­kapp og øst­siden av Sval­bard.

Havet var rolig og stil­le og him­me­len blå, så vi vil­le ikke gå glipp av muli­ghe­ten å hop­pe i land i Hyt­tevi­ka. Et av Sval­bards vak­res­te steder! Lands­ka­pet er helt nyde­lig og natu­ren er en per­le. Titus­en­vis av alke­kon­ger hek­ker i fjel­l­u­re­ne. Tund­ra­en er grønn og det er mas­se­vis av reins­dyr i god form.

Gal­le­ri – Hyt­tevi­ka – 07. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Her står også hyt­ta hvor Wan­ny Wold­stad over­vin­tret fle­re gan­ger fra 1932. Sene­re skrev hun boka „Førs­te kvin­ne som fangst­mann på Sval­bard“ om sine even­tyr­li­ge opp­le­vel­ser.

Nå har vi satt kurs mot Sør­kapp og øst­siden av Sval­bard.

Tilbake

Nyhetene er i fra 08.12.2021 klokken 00:33:31 (GMT+1)
css.php