spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guidebok pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 3. juli 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Vi har seilt inn i noen av Isfjor­dens inners­te for­gre­nin­ger for å nyte det fan­tas­tis­ke lands­ka­pet selv om været er litt trist i dag. Lik­e­vel er det utro­lig vak­kert her i Dick­son­fjor­den, og vi stø­ter på en stor flokk hvith­val som duk­ker opp i det rød­bru­ne smel­tevan­net.

Kapp Smith var en av stede­ne hvor nor­ske for­ske­re først drev med sys­te­ma­tisk viten­skap. Det var her den nor­ske luft­fo­to-ekspe­dis­jo­nen holdt til i 1936. Fly isteden­for hun­de­sle­de. I dag er det stein­ven­de­re og rød­nebb­ter­ner som bor her.

Gal­le­ri – Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Man­ge av oss tok turen fra Dick­son­fjor­den over til Ekm­anfjor­den til fots. Det er en utro­lig far­gefull tun­dra på Blo­mes­let­ta. Man­ge fos­si­ler og spen­nen­de geo­lo­gi. Kort­nebb­gås hek­ker på tun­draen og et små­lom svøm­mer lang­sømt på en liten inns­jø.

Det er flott å lig­ge rolig og stil­le forank­ret mens skyene leg­ger seg over fjel­le­ne.

Tilbake

Nyhetene er i fra 21.03.2023 klokken 14:48:49 (GMT+1)
css.php