spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 3. juli 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Vi har seilt inn i noen av Isfjor­dens inners­te for­gre­n­in­ger for å nyte det fan­tas­ti­s­ke lands­ka­pet selv om været er litt trist i dag. Like­vel er det utro­lig vak­kert her i Dick­son­fjor­den, og vi stø­ter på en stor flokk hvith­val som duk­ker opp i det rød­bru­ne smel­tevan­net.

Kapp Smith var en av stede­ne hvor nor­ske forske­re først drev med sys­te­ma­ti­sk vitenskap. Det var her den nor­ske luft­fo­to-eks­pe­dis­jo­nen holdt til i 1936. Fly isteden­for hun­de­s­le­de. I dag er det stein­ven­de­re og rød­nebb­ter­ner som bor her.

Gal­le­ri – Dick­son­fjor­den – 03. juli 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Man­ge av oss tok turen fra Dick­son­fjor­den over til Ekmanfjor­den til fots. Det er en utro­lig far­ge­full tun­dra på Blo­mes­let­ta. Man­ge fos­si­ler og spen­nen­de geo­lo­gi. Kort­nebb­gås hek­ker på tund­ra­en og et små­lom svøm­mer lang­sømt på en liten inns­jø.

Det er flott å lig­ge rolig og stil­le for­ankret mens skye­ne leg­ger seg over fjel­le­ne.

Tilbake

Nyhetene er i fra 01.12.2021 klokken 00:56:58 (GMT+1)
css.php