spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home

Dags-Arkiv: 7. juni 2019 − Nyheter og Reiseblogg


For­lands­un­det – 07. juni 2019

Det er flott å kom­me til­ba­ke til tun­draen etter så mye snø og is på nord­kys­ten. Det er selv­føl­ge­lig fort­satt mye snø også her, på den sen­tra­le ves­t­kys­ten i For­lands­un­det, men det er nå mer åpen tun­dra enn snø, noe som både gjess og reins­dyr gle­der seg over. Vi har til og med fun­net rød­sild­re med helt fer­s­ke blom­s­ter!

Vi går i land i Eidem­buk­ta og deler oss opp i tre uker for å dra ut på tur, langs den vak­re kyst­lin­jen og litt inn­lands, til noen åser for å nyte utsik­ten. Som all­tid får Ingolf det til å fin­ne noen spen­nen­de fug­le­ar­ter, som turens førs­te polarsvøm­mes­ni­per og til og med noen svar­tan­der, nep­pe et dag­lig­dags syn på Sval­bard. Noen steder er snøen fort­satt dyp og det er tungt å gå, men samt­idig er det mor­somt og det er jo også bra å bren­ne noen kalo­rier 🙂

Sene­re sei­ler vi nord­o­ver til St. Jons­fjor­den. Her tar vi en tur mot fas­tis­kan­ten og deret­ter kas­ter vi anker i buk­ta foran Gaf­fel­breen. Her går vi også i land. Noen tar en tur opp more­neryg­gen for å nyte utsik­ten over bukt og bre mens and­re spa­se­rer til en liten, vak­ker hyt­te, byggd av Per Jons­son, en av Sval­bards sis­te isbjørn­jege­re, for bruk i frit­i­den mens han had­de jobb i Ny-Åle­sund.

Gal­le­ri – For­lands­und – 07th June 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke på Anti­gua er det på tid å fei­re litt. Det var en fan­tas­tisk flott tur, og det er det selv­føl­ge­lig fort­satt, vi har jo hele dagen i mor­gen igjen for fle­re vak­re opp­le­vel­ser. Anni­ka, Chris­tin og Jana har lagt alt til ret­te for fest, og Sascha har mye godt på gril­len. Tusen takk til dere alle sam­men – det er en utro­lig fin kveld i hyg­ge­lig sels­kap og natur­skjøn­ne omgi­vel­ser!

Tilbake

Nyhetene er i fra 22.04.2024 klokken 19:12:54 (GMT+1)
css.php