spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 4. juni 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Dans­køya – 04. juni 2019

Etter en natts sei­las had­de vi nådd frem til Spits­ber­gens nord­vesth­jør­net. Her var det fort­satt vel­dig mye snø over­alt, så vi fikk tru­ger­ne frem og gikk en liten men dei­lig tur på Dans­køya.

På vei til Smee­ren­burg­breen fant vi to hval­ros­ser. En av dem ble vel­dig nysgjer­rig og kom svøm­men­de mot oss. Dyreopp­le­vel­se­ne som er basert på dyre­nes nysgjer­ri­ghet er jo all­tid de bes­te!

Så tok vi anled­nin­gen til å ta opp en gam­mel ishavs­tra­dis­jon ved å sen­de post fra Post­hol­men i Kob­befjor­den på Dans­køya. Her plei­de manns­ka­per på nord­gåen­de ishavsskip å leg­ge igjen post som sør­gåen­de båter kun­ne ta med til fast­lan­det. Vi får se om noen fin­ner våre post­kort som er forsvar­lig ned­pak­ket og gjemt i var­den i Kob­befjor­den.

Gal­le­ri – Dans­køya – 04. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Noen stein­kob­ber har alle­re­de okku­pert sine som­mer­po­sis­jo­ner på svæ­re stei­ner i fjæ­ra.

Tilbake

Nyhetene er i fra 01.12.2021 klokken 00:36:01 (GMT+1)
css.php