spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Dags-Arkiv: 2. juni 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Bill­efjor­den – 02. juni 2019

Vi var alle sam­men vel­dig spent på hva som dagen vil­le brin­ge – det had­de vært man­ge isbjørn­ob­ser­vasjo­ner i Bill­efjor­den i det sis­te. Til og med i går had­de det vært ikke mind­re enn 3 bam­ser her i områ­det, så her tenkte vi måt­te det jo være noe å se. Snart etter fro­kos­ten var vi i gang, det var bare noen få sjø­mil til iskan­ten i Bill­efjor­den.

Det gikk ikke mye tid til vi had­de sett isbjørn på fas­ti­sen ved Nor­dens­kiöld­breen. Litt langt bor­te, for langt for å ta bruk­ba­re bil­der. En bjørn spis­te fro­kost, han had­de åpen­bart fått tak i en sel, den and­re rus­let rundt og ven­tet på sjan­sen sin å få noen god­bi­ter, han også. Vi fulg­te med fra ski­pet som lå ved iskan­ten. Hele skues­pil­let var så vidt syn­lig i kik­ker­ten og med Ingolf sin tele­skop fikk man jo upå­kla­ge­li­ge obser­vasjo­ner. Bare for å ta bil­der var avstan­den godt over gren­sen.

Gal­le­ri – Bill­efjor­den – 02. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re tok vi en tur i land i Skans­buk­ta. På sør­si­den der had­de det vært en god del reins­dyr, som vi så fle­re av på nært hold, og vi nytet uts­ik­ten og sol­skinn etter en litt anstren­gen­de gåtur i den tun­ge, våte dyps­nøen.

Tilbake

Nyhetene er i fra 07.12.2021 klokken 23:48:30 (GMT+1)
css.php